Team

Team2018-04-09T15:31:35+00:00

EDITOR

ऍड. प्रकाश आंबेडकर

EDITORIAL BOARD

Prof. Pratima Pardeshi

Mihir Bodhi

Rekha Thakur

Sandeep Tayde

ADVISORY BOARD

J. V. Pawar

Shantaram Pandhere

Dr. Raosaheb Kasbe

E-PRABUDDH BHARAT EDITORIAL TEAM

Jitratn Patait

Vaibhav Khedkar

Sujat Ambedkar

E-PRABUDDH BHARAT TECHNICAL TEAM

Ravikant Gaikwad

Shrujana Pawar

MANAGEMENT

Vilas Tekale

Sanjay Dhaware