Contact Us

Contact Us2018-04-14T10:01:38+00:00

मुख्य कार्यालय

बुध्दभूषण प्रिंटींग प्रेस, आंबेडकर भवन, 161 गोकुळदास पास्ता रोड, दादर, मुंबई (पूर्व) 400014

पुणे कार्यालय

२५० क, शनिवार पेठ, मॅजेस्टिक हाऊस शेजारी, पुणे- 411030

मुंबई कार्यालय

भारिप बहुजन महासंघ कार्यालय,
ठाकरसी हाऊस, पहिला मजला, फॉरेन पोस्ट आॅफिसच्या समोर, बेलार्ड पिअर, मुंबई – 400001
आॅफीस नं- 022- 22621903
022- 22621902

E-mail – mahasanghabharipbahujan@gmail.com